Groen licht voor productie motorcontroller. 22/07/2011 at 15:23

Greenwishper Universele Joysticks

Ontwikkelingen rond het nieuwe regelaar concept.
Zoals veel mensen weten, was er bij mij grote teleurstelling na het moeten opschorten van de productie van de nieuwe regelaar. Nu, bijna een half jaar later,zijn er nieuwe kansen en ontwikkelingen. Medio September wordt er namelijk echt een start gemaakt met de fabricage van mijn regelaarconcept. Door nieuwe contacten, blijvend vertrouwen in de juiste mensen en bovenal een sterk idee is voor mij de mogelijkheid ontstaan om mijn ideeën over een motorregelaar en accumanagement te kunnen realiseren.

Partners en ontwikkelingen

Na een aantal gesprekken met Anton van Wijk over diverse concepten en ideeën bleek al snel dat een mogelijke samenwerking voor ons beide erg nuttig kon zijn. Hij vroeg me dan ook om eventueel met zijn bedrijf te participeren in een reeds lopend innovatie traject voor de moderne jachtbouw.
Aansluitend heb ik een aanvraag ingediend voor subsidie voor de ontwikkeling en productie van de regelaar en het accumanagement systeem.
De subsidie is toegewezen en nu kunnen we van start. Samen met “de Stille Boot”, het bedrijf van Anton van Wijk, zal het regelaarconcept in de praktijk worden beproefd en gaan we collectief oplossingen ontwikkelen voor de behuizing, gebruikers interfaces en accu management.
Door het bijeenbrengen van ideeën en ervaringen van beiden hopen we tot betere, doordachte oplossingen te komen. De daadwerkelijke productie en ontwikkeling van de uiteindelijke regelaar gebeurt samen met Epr uit Nijmegen en Intersill engineering uit Colorado.
Naast dit alles ben ik gevraagd door Hoge School- en Technologie centrum Noord Nederland om enige dagen per week mijn expertise op gebied van duurzame energie, mobiliteit en mosfet technologie in te zetten voor onderzoek, educatie en ontwikkeling in het kader van duurzame mobiliteit .

Leave a Reply